Khách hàng
Lựa chọn các giải pháp phù hợp cung cấp cho các tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam và Quốc tế
Giới thiệu chung
ANCNC phục vụ các hoạt động nghiệp vụ phòng chống các loại tội phạm sử dụng công nghệ cao.
Tầm nhìn và tuyên ngôn
CNC khẳng định phát triển công ty theo định hướng đa ngành nghề dựa trên nền tảng công nghệ.
Đối tác

Công ty Đầu tư Phát triển An ninh Công nghệ cao (CNC)
Số 10 Hồ Giám, quận Đống Đa, Hà Nội
Tel: (+84-4) 3556 0806 – Fax: (+84-4) 3556 0807