• Công ty Đầu tư phát triển An ninh Công nghệ cao (CNC) hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực An ninh công nghệ cao, chuyên cung cấp các dịch vụ truyền dữ liệu, dữ liệu chế biến, bảo mật ...

    Xem thêm
Tin tức
Xem tất cả
Đạt được lợi ích lớn hơn với các đối tác của chúng tôi